Regler

Följande regler gäller för 90gQopens olika tjänster.

1. Tredjepartsapplikationer

Man får inte använda modifierade klienter som ger den påverkade spelaren en enligt oss orättvis fördel gentemot andra spelare. Detta är strängt förbjudet och kommer att leda till avstängning av spelaren. Detta inkluderar men är inte begränsat till fusk som till exempel Killaura, Anti-knockback eller Flyhack. Det är inte heller tillåtet att använda bottar/bot-konton om det görs för att få en orättvisfördel på något sätt. Se även §8 Användning av makro. Mods eller andra modifikationer som inte ger spelaren en fördel är tillåtna.

Det är inte heller tillåtet att medvetet hjälpa eller använda en spelare som bryter mot dessa regler för egen eller andras vinning.

2. Buggar och glitchar

Det är inte tillåtet att medvetet utnytja buggar, glitchar eller andra funktioner som går att användas på ett sätt som det inte var tänkt. Dessa skall istället rapporteras till staffteamet. Detta inkluderar men är inte begränsat till buggar i eknonomin, plugins eller andra funktioner som dessa tillför eller problem i Minecraft klienten/servern.

3. Destruktion av annans egendom, stöld, scams och dödsfall av andra spelare

Man får inte avsiktligt förstöra eller stjäla en annan spelares eller serverns egendom. Detta inkluderar men är inte begränsat till användning av lava, TNT, Minecarts, båtar eller andra entiteter för att avsiktligt förstöra eller på annat sätt besvära en annan spelares egendom. Det är inte tillåtet att scamma spelare genom att få dem att falla från hög höjd, använda lava eller på något annat sätt döda dem. Det är inte tillåtet att lura eller missvisa andra spelare för egen eller andras vinning.

4. Chatt, beteende och uppförande

Man får inte förolämpa, attackera eller diskriminera andra på grund av etnicitet, religion eller kultur någonstans på nätverket. Rasism eller skildringar kommer strängt inte tolereras. Endast Svenska och Engelska är tillåtet i våra tjänster för att underlätta modererandet av dessa. All chatt skall hållas välvårdad och respektfull mot de andra spelarna, detta inkluderar bland annat:

Att undvika svordomar eller annat som skulle kunna uppfattas kränkande. Inget spammande och ingen överanvändning av skiljetecken (!, ., ?). Det är inte tillåtet att dela med sig av personlig information om dig själv eller andra på servern.

5. Marknadsföring

Man får inte marknadsföra en tjänst eller webbplats för att tjäna något åt sig själv eller till tjänsten i fråga. Någon typ av URL eller IP till en rivaliserande tjänst är förbjudet, försök inte att kringgå detta. Att informera gemenskapen om något som en rivaliserande tjänst har är inte heller tillåtet. Detta inkluderar även egna och andras realmer.

6. Handelsbedrägeri

Man får inte utföra bedrägliga handlingar när man handlar virtuella varor eller tjänster på 90gQopen. IRL-trading är inte tillåtet, dvs att man handlar varor på hemsidan som sedan byts mot någonting i spelet.

7. Användarnamn och imitation

Man får inte välja liknande namn till någon av 90gQopens personal eller kända kreatörer och framträda i egenskap av denne.

8. Användning av makro

Det är inte tillåtet att använda makro. Autoclicker är inte tillåtet på någon av våra delservrar. Endast vid fiskefarmer i Survival och vid fiskefarm och cobblegenerator i Skyblock är det tillåtet att manipulera tangentbordet/musen till att hålla inne en knapp.

9. McLeaks och/eller andra tjänster för att kringå straff

Tjänster som McLeaks och liknande är förbjuda att använda. Om du trots förbudet ändå använder tjänsten kan det leda till ban om någon annan spelare från samma tjänst fuskat på servern. Denna ban går inte att överklaga.

10. Combatlogga

Det är inte tillåtet att Combat logga, dvs lämna serverdelen då du håller på att dö för att undvika att dö när du PvPar med andra spelare.

11. Sunt förnuft

Sunt förnuft kommer du långt med. Du är inte dum och det är inte vi heller. Tänk efter innan du handlar så borde ingenting som står här ovanför spela någon roll.

12. PvPande sker på egen risk

PvPande sker på egen risk, du kan förlora både dina saker och dina XP-nivåer.

13. Tvång

Kom ihåg att PvPande sker på egen risk och ingen kan tvinga dig att PvP:a.

14. Teaming och targetting

Teaming är tillåtet så länge det sker på ett rättvist sätt där alla spelare har en chans till en likvärdig strid. Upprepade anfall mot en spelare, så kallad Targetting, är inte tillåtet.

15. Feedande av kills

Det är inte tillåtet att försöka ge sig själv kills med hjälp av andra konton och / eller med hjälp av en kompis.

Se även användarvillkor