Regler

Dessa är reglerna som gäller på 90gQopens olika tjänster så som men inte begränsat till Minecraftservern och Discordservern.