Spelregler Användarvillkor

Dessa regler reglerar vår speltjänst. Vid inloggning till 90gQopen faller man under kategorin "90gQopen spelare" och måste följa alla dessa spelregler. Om någon efter att ha läst dessa villkor finner något som denne inte samtycker med så måste spelaren omedelbart upphöra med att nyttja vår speltjänst.

§1. Tredjepartsapplikationer
Man får inte använda modifierade klienter som ger den påverkade spelaren en enligt oss orättvis fördel gentemot andra spelare. Detta är strängt förbjudet och kommer att leda till förnekelse att nyttja tjänsten. Detta inkluderar men är inte begränsat till fusk som till exempel Killaura, Anti-knockback eller Flyhack. Se även §8 Användning av makro.

§2. Destruktion av annans egendom och dödsfall av andra spelare
Man får inte avsiktligt förstöra en annan spelares eller serverns egendom. Detta inkluderar men är inte begränsat till användning av lava, TNT, Minecarts, båtar eller andra entiteter för att avsiktligt förstöra eller på annat sätt besvära en annan spelares egendom. I Survival är det inte tillåtet att scamma spelare genom att få dem att falla från hög höjd, använda lava eller på något annat sätt döda dem.

§3. Kränkning/Rasism
Man får inte förolämpa, attackera eller diskriminera andra på grund av etnicitet, religion eller kultur någonstans på nätverket. Rasism eller skildringar kommer strängt inte tolereras.

§4. Flöde i chatten
Man får inte skicka ut irrelevanta eller meningslösa iakttagelser i spelchatten, eftersom detta kan uppfattas som störande av andra spelare.

§5. Marknadsföring
Man får inte marknadsföra en tjänst eller webbplats för att tjäna något åt sig själv eller till tjänsten i fråga. Någon typ av URL eller IP till en rivaliserande tjänst är förbjudet, försök inte att kringgå detta. Att informera gemenskapen om något som en rivaliserande tjänst har är inte heller tillåtet. Detta inkluderar även egna och andras realmer.

§6. Handelsbedrägeri
Man får inte utföra bedrägliga handlingar när man handlar virtuella varor eller tjänster på 90gQopen. IRL-trading är inte tillåtet, dvs att man handlar varor på hemsidan som sedan byts mot någonting i spelet.

§7. Smeknamn
Man får inte välja liknande namn till någon av 90gQopens personal eller kända kreatörer och framträda i egenskap av denne.

§8. Användning av makro
Det är inte tillåtet att använda makro. Autoclicker är inte tillåtet på någon av våra delservrar. Endast vid fiskefarmer i Survival är det tillåtet att manipulera tangentborden till att hålla inne en knapp

§9. Sociala medier
Man får inte ange sociala medier vilka man ej har lov att företräda i "Min profil".

§10. McLeaks eller Liknande
Tjänster som McLeaks och liknande är förbjuda att använda. Om du trots förbudet ändå använder tjänsten kan det leda till ban om någon annan spelare från samma tjänst fuskat på servern. Denna ban går inte att överklaga.

§11. Sunt förnuft
Sunt förnuft kommer du långt med. Du är ingen idiot och det är inte vi heller. Tänk efter innan du handlar så borde ingenting som står här ovanför spela någon roll.

Regler som gäller för serverdelen KitPvP

Förutom ovanstående regler gäller för KitPvP:

§12. Teaming och targetting
Teaming är tillåtet så länge det sker på ett rättvist sätt där alla spelare har en chans till en likvärdig strid. Upprepade anfall mot en spelare, så kallad Targetting, är inte tillåtet.

§12. Feedande av kills
Det är inte tillåtet att försöka ge sig själv kills med hjälp av andra konton och / eller med hjälp av en kompis.

§13. Skjutande från spawn
Det är inte tillåtet att skjuta från spawn.

Övrigt gällande KitPvP:
Mods som inte ger en fördel till spelaren är tillåtna. Exempel på detta är Optifine, minimap, och shaders.
Mods som ger övertag till spelaren som till exempel reach, aimassist eller anti-knockback är inte tillåtet.
Andra typer av klienter som inte ger ett övertag till spelarna som Badlion client, Labymod, Lunar Client och Hyperium är tillåtna.